Documentele necesare pentru amenajarea teraselor în municipiul Ploiești

Documentele necesare pentru amenajarea teraselor în municipiul Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești informează agenții economici interesați că se poate depune documentația necesară aprobării amenajării teraselor de vară pe terenurile aflate în municipiul Ploiești.

Precizăm că, dosarele pentru amenajarea teraselor trebuie întocmite și depuse conform Procedurii pentru organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în municipiul Ploiești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 200/30.05.2018. Acest act normativ poate fi consultat pe pagina de internet a municipalității, www.ploiesti.ro, în secțiunea Consiliul Local – Hotărâri adoptate de Consiliul Local.

Astfel, fiecare agent economic, care solicită să amplaseze terasă pe terenurile aflate în proprietatea Municipiului Ploiesti, va depune la Registratura Municipiului Ploiești, din Piața Eroilor nr. 1A, un dosar care va cuprinde urmatoarele informații și documente:

⦁         Copii de pe documentele firmei:

⦁         certificat de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului/cod unic de înregistrare;

⦁         copie statut societate (extras obiectul de activitate);

⦁         Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local eliberat de catre Serviciul Public Finanțe Locale Ploiesti;

⦁         Certificat constatator din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

⦁         Dovada punctului de lucru propriu cu profil de alimentație publică autorizat (în cazul agenților economici care vor amenaja terase de întâmpinare):

⦁         certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului (în copie);

⦁         autorizație privind desfășurarea activității de alimentație publică (în copie);

⦁         act de proprietate sau contract închiriere/comodat/asociere pentru spațiu;

⦁         plan de situație cotat al punctului de lucru și al terasei propuse.

⦁         Propunerea de amenajare a terasei:

⦁         plan de situație cotat;

⦁         suprafața terasei;

⦁         descrierea tipului de mobilier;

⦁         propunerea locației cu respectarea condițiilor din procedură;

⦁         simulare 3D sau foto cu elementele obligatorii din procedură.

Persoanele interesate se pot adresa pentru clarificări suplimentare și consiliere de specialitate direct reprezentanților Serviciului Contracte din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu, telefon 0244516699, interior 179, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.