O să apară mai mulți suspecți! INSP a modificat definițiile de caz pentru Covid 19

O să apară mai mulți suspecți! INSP a modificat definițiile de caz pentru Covid 19

Noile reguli prevăd 14 categorii de persoane care trebuie testate

INSP consideră caz suspect orice persoană cu tuse, febră, scurtarea respirației și debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică nu este considerată contact direct

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat, luni, definiţiile de caz pentru coronavirus. Noile reguli prevăd 14 categorii de persoane care trebuie testate. Persoanele instituționalizate asimptomatice trebuie testate de două sau patru ori pe lună. INSP consideră caz suspect orice persoană cu tuse, febră, scurtarea respirației și debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.

Cazurile sunt împărțite în:

posibil – orice persoană care întrunește criteriile clinice (tuse, febră, scurtarea respirației și debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei);

probabil – orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat sau orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic (evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19);

confirmat – price persoană care întrunește criteriile de laborator (detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică).

Contactul direct este definit ca:

persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);

persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);

persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 metri şi cu o durată de minimum 15 minute;

persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 metri;

persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului. Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizică nu este considerată contact direct.

Sursa: alephnews.ro