Se schimba regulile de obținere a rețetelor de la medicii de familie! Ai aici toate amănuntele!

Se schimba regulile de obținere a rețetelor de la medicii de familie! Ai aici toate amănuntele!

Bolnavii cronici cu tratament stabilizat își pot lua rețeta medicală de la medicii de familie, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist, în perioada în care este instituită starea de urgență, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care a anunțat o serie de modificări privind modul de acordare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice. Astfel, presiunea va fi mult mai mare asupra medicilor de familie, care cer să fie aprovizionați cu materiale de protecție din rezerva guvernului.

CNAS a anunțat că, pe perioada stării de urgență, vor fi aplicate modificări ale prevederilor legale. Astfel, serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Important de știut pentru pacienți este că serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordarii serviciilor.

Totodată, CNAS anunță că spitalelor care sunt în contract cu casele de asigurări le vor fi decontate serviciile medicale acordate, indiferent de numărul de cazuri realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat. „Decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră”, mai precizează CNAS.

În această perioadă, medicul de familie va putea emite prescripție și pentru medicamentele care în mod normal sunt prescrise doar de către medicii specialiști, inclusiv pentru tratamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum-rezultat ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, în baza documentelor medicale (bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală) și/sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere. Excepție fac medicamentele din cadrul Programelor Naționale de Sănătate (PNS) curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis.

„Renunțarea la card permite eliberarea de rețete fără să fie necesară prezența pacientului în vârstă. Mai mult, rețeta poate fi eliberată și de medicul de familie. Această prevedere va conduce la creșterea numărului de solicitări la adresa medicilor de familie”, spune dr. Sorin Paveliu.

Sursa: jurnalul.ro