Notice: Undefined offset: 3 in /home/faptdive/public_html/plugins/content/adsinside/adsinside.php on line 180

Anunț public privind decizia etapei de încadrare PETROTEL LUKOIL SA

Anunț public privind decizia etapei de încadrare PETROTEL LUKOIL SA

PETROTEL LUKOIL SA, titular al proiectului ,, Construire hala si montaj compresoare aer ”,  anunta publicul interesat  asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  ,, Construire hala si montaj compresoare aer ”propus a fi amplasat in orasul Ploiesti, strada Mihai Bravu, nr.235.

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Prahova  din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 in zilele de luni pana vineri, intre orele 9.00—15.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

         Publicul interesat poate inainta comentarii/obsevatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova , în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.