A inceput Saptamana Diplomatiei Comerciale!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat organizează, în perioada 25-29 iunie, ”Săptămâna Diplomației Comerciale 2018”, eveniment la care vor participa 53 de reprezentanţi din reţeaua externă a Ministerului. Pe parcusul unor seminarii publice și al unor ședințe interne, care vor avea loc în București, va fi evaluată situația comerțului exterior și vor fi stabilite măsurile pentru atingerea obiectivelor strategice ale României.

Declarații Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat:

”Dinamica reconfigurării comerțului mondial este provocatoare, aşa cum putem observa în actuala conjunctură internaţională, iar complexitatea misiunii consilierului economic crește în mod exponențial cu fiecare mutare făcută de principalii actori pe marea tablă de şah a politicii comerciale mondiale.”

  • ”În calitatea mea de fost om de afaceri și actual demnitar, pot afirma astăzi că reprezentanții economici ai României își asumă cu responsabilitate rolul de liant proactiv între structurile guvernamentale și mediul de afaceri din România și cele din țările partenere, cu scopul promovării intereselor comercial-economice ale României.”

  • ”Admit că, anterior preluării mandatului de ministru, eram înclinat să dau crezare surselor mass-media şi diverselor comentarii conform cărora consilierii economici din exterior nu fac altceva decât să cheltuiască banii statului. Pe parcursul acestor luni, în care am avut prilejul să lucrez direct cu o bună parte dintre ei şi cu echipa din ţară a Departamentului de Comerţ Exterior, am constatat că, în fapt, avem specialişti de elită, care, în pofida resurselor extrem de limitate pe care le au la dispoziţie, cu o bună îndrumare şi obiective clar stabilite, generează şi organizează acţiuni de impact şi obţin rezultate remarcabile în activitatea de promovare economică externă a României. Aş dori să remarc, în acelaşi timp, că, pentru o eficienţă crescută, sunt absolut necesare buna colaborare şi implicare a structurilor asociative ale mediului de afaceri, ca şi prezentarea corespunzătoare a firmelor româneşti în demersurile de promovare pe pieţele externe.”

În cursul Săptămânii Diplomației Comerciale, reprezentanții din rețeaua externă vor avea întâlniri B2B cu peste 100 de companii românești, din domenii cu potențial de creștere a exporturilor, cum ar fi: construcții de mașini, auto, nave, aeronave, securitate/apărare, IT, electronică, echipamente electrice, echipamente de foraj, textile, industria alimentară, vinuri, mobilă, construcții, produse chimice, sticlă/porțelan. Deschiderea oficială are loc astăzi, la Academia de Studii Economice. În 2017, deficitul comercial al României a crescut cu 29,9% faţă de anul precedent, ajungând la 12,96 miliarde euro. Peste două treimi din deficitul total este generat de importul următoarelor produse: hidrocarburi, medicamente, circuite integrate și micromontaje electronice, tractoare, aparate electrice, materiale de plastic, mașini de prelucrare automată a datelor, autovehicule transport marfă, carne porcină proaspătă. În acest context, obiectivele prioritare actuale în comerţul exterior sunt următoarele:

1. Consolidarea exporturilor pe pieţele tradiţionale

Obiectivul este consolidarea poziţiei pe pieţele pe care România a pătruns şi a reuşit să câştige o cotă importantă, precum şi pe pieţele cu grad ridicat de competitivitate, capacitate mare de absorbţie a produselor şi serviciilor şi potenţial investiţional major, în condiţiile unei concurenţe puternice din partea celorlalte state din regiune. Se impun acţiuni promoţionale concertate, cu implicare instituţională la un nivel cât mai înalt.

2. Contracararea deficitului comercial

Direcții de acțiune:

-         Iniţierea unor discuții cu producătorii români de medicamente, tractoare, materiale plastice (produse al căror import generează un procent ridicat din deficit) și examinarea acelor posibilități de asigurare a consumului din producția internă;

-         Identificarea producătorilor/exportatorilor străini ai acestor produse și inițierea de discuții privind posibilitatea producției în România;

-         Creșterea și diversificarea exporturilor românești, în special produse cu valoare adăugată ridicată, dar și bunuri de consum și produse agro-alimentare care vin în întâmpinarea cererii în creștere;

-         Abordarea piețelor şi din prisma realizării de proiecte economice în domeniile în care România are tradiție și experiență, respectiv: energie, petrol și gaze, industria cimentului, siderurgie, chimie etc.;

-         Dezvoltarea de cooperări și parteneriate în vederea transferului de tehnologie înaltă și amplificarea substanțială a colaborării în domeniul ICT;

-         Atragerea de resurse financiare pentru realizarea de investiții în România, destinate dezvoltării capacităților tehnologice și industriale.

3. Identificarea şi acţiuni pe piețe-țintă din afara UE

Direcții de acțiune:

-          Misiuni economice, acțiuni promoționale, târguri şi expoziţii specializate, forumuri economice, publicitate comercială

-          Elaborarea de oferte de export românești, sectoriale, adaptate piețelor-țintă;

-          Elaborarea de studii conjuncturale şi de piaţă în vederea identificării posibilităţilor de absorbţie şi a condiţiilor de acces pe pieţele-ţintă pentru produsele de interes;

-          Transmiterea către operatorii economici români a programelor de dezvoltare din ţările care reprezintă pieţe-ţintă, precum şi a proiectelor aferente, (în special în domeniile petrol şi gaze, transporturi, energie electrică, alimentări cu apă, infrastructură), în vederea valorificării posibilităţilor de implicare a operatorilor economici români în realizarea acestora;

-          Stabilirea de relaţii de afaceri cu firme importante şi cunoscute pe plan internaţional, pentru participarea operatorilor economici români, în calitate de subcontractori / sub-furnizori, la realizarea unor proiecte majore angajate de acestea pe piețele-țintă;

-          Revigorarea relaţiilor cu parteneri cunoscuți şi stimularea acestora pentru reintroducerea pe piețele-țintă a unor produse tradiţionale exportate anterior.

4. Măsuri cu caracter general pentru eficientizarea activităţii de promovare a exporturilor şi atragere a investiţiilor străine

-          Alcătuirea unei baze de date cu producătorii și exportatorii români, necesară pentru activitatea reprezentanților din rețeaua externă şi pentru promovarea exporturilor, în general;

-          Crearea unei platforme interactive de postare a oportunităţilor de afaceri;

-          Sprijinirea companiilor româneşti pentru alcătuirea de site-uri profesionale de prezentare, în limbi de circulaţie internaţională, ca şi pentru pregătirea lucrătorilor în domeniul comerţului exterior şi marketing-ului.

-          Punerea la dispoziţia BPCE-urilor, de către companiile românești interesate în promovarea pe pieţe externe, a unor materiale promoționale la standarde profesioniste, în limbi de circulație internațională.