Ministrul Radu Oprea a parafat o colaborare intre Romania si landul Baden-Württemberg

În zilele de 18 şi 19 iunie 2018, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat Ştefan-Radu Oprea a prezidat la Bucureşti, alături de Gisela Erler, ministru pentru societatea civilă în guvernul landului Baden-Württemberg, cea de-a IX-a sesiune a Comisiei Mixte

Guvernamentale de colaborare economică între România și Baden-Württemberg / Germania. Cei doi co-Preşedinţi au apreciat structura deosebit de eficientă a Comisiei, multitudinea şi varietatea domeniilor abordate, transformând-o în unul dintre cele mai importante instrumente de dialog instituțional în relațiile economice și comerciale româno-germane. Au fost analizate şi convenite programe intense de acţiuni şi proiecte care urmează a fi derulate în comun până la următoarea sesiune a Comisiei, în domeniile comerţului bilateral, investiţiilor, IMM-urilor şi mediului de afaceri, transporturilor şi infrastructurii, comunicaţiilor şi IT, energiei, agriculturii şi industriei alimentare, turismului, protecţiei mediului, dezvoltării regionale, muncii şi sănătăţii, ştiinţei, cercetării, educaţiei, administraţiei publice şi afacerilor interne. Ambele părți doresc intensificarea cooperării în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, care permite realizarea de proiecte complexe, în domenii interconectate, mai ales în contextul coordonării acestui mecanism de către România în perioada 2018-2019. Totodată, au fost subliniate posibilităţile de intensificare a colaborării pe temele prioritare ale Preşedinţiei României la UE, într-o perioadă marcată de decizii şi schimbări majore la nivel european şi internaţional. Ministrul Ştefan-Radu Oprea a reiterat solicitarea de susţinere din partea autorităţilor landului Baden-Wurttemberg pentru aderarea României ca membru cu drepturi depline la Spaţiul Schengen, în contextul în care apartenența la acest mecanism este foarte importantă pentru mediul investiţional – fapt semnalat şi de firmele germane prezente în România. La finalul lucrărilor, miniştrii Oprea şi Erler au semnat, în calitate de co-Preşedinţi, Protocolul Comisiei Mixte, care cuprinde concluziile reuniunii şi proiectele de colaborare convenite, printre care:

 

- crearea și dezvoltarea de bune practici pentru simplificarea și reducerea costurilor administrative pentru IMM-uri;

- schimbul de experiență în înființarea și sprijinirea start-up-urilor inovative și a structurilor de tip incubatoare, acceleratoare de afaceri, clustere sau parcuri industriale;

- transfer de expertiză în educația duală;

- acces la finanțare și la fonduri de investiții pentru IMM-uri;

- participarea antreprenorilor și experților din România la evenimente specializate în Baden-Wurttemberg;

- facilitarea proiectelor de investiții prin schimbul de informații cu privire la oportunități, cadru juridic, politici publice;

- dezvoltarea de ecosisteme inovative în centre universitare;

- inițierea de discuții pentru dezvoltarea pieței de turism din România și pentru atragerea unor lanțuri de hoteluri și a unor tour-operatori;

- crearea unei platforme digitale pentru promovarea turismului pe Dunăre;

- dezvoltarea unui sistem de termoficare curat și sustenabil pentru comunitățile din Pecica, Lovrin și Gottlob;

- evaluarea impactului indus de schimbările climatice, ca parte a cooperării în Strategia Dunării;

- transferul de know-how în industria alimentară, agricultură și dezvoltare rurală;

- facilitarea reintegrării pe piața muncii din România a cetățenilor români care muncesc în afara țării și care doresc să revină.

De asemenea, în marja Comisiei, cei doi miniştri au avut o întâlnire bilaterală, pe parcursul căreia au detaliat elemente ale cooperării bilaterale şi au stabilit noi acţiuni pentru impulsionarea schimburilor reciproce.

Dată fiind importanţa Germaniei ca partener comercial şi investiţional al României, în scopul valorificării cât mai eficiente a potenţialului de colaborare, în perioada următoare sunt programate comisii mixte şi cu alte landuri germane, precum şi la nivel federal, sub preşedinţia ministrului Ştefan-Radu Oprea.