Concurs de protectie civila, la Ploiesti: "Cu viata mea apar viata"

Comitetul Local pentru Situații de Urgenţă organizează faza municipală a Concursului cu tematică de protectie civilă, prevenire și intervenție în situatii de urgență "Cu viaţa mea apăr viaţa", destinat elevilor din colegiile, liceele şi grupurile şcolare din municipiul Ploieşti. Concursul va avea loc joi, 15 mai 2014, orele 10.00, la Palatul Copiilor, situat în str. Mărăşeşti nr. 239 (fosta şcoală Generală nr. 20).

Concursul cu tematică de protecţie civilă şi situatii de urgenţă „Cu viaţa mea apăr viaţa” reprezintă o activitate extraşcolară de pregătire a elevilor din învăţământul liceal, are caracter educativ şi tehnico-aplicativ, iar la nivelul municipiului Ploieşti se organizează anual de către Secretariatul tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. Obiectivele concursului sunt următoarele: dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar;  cunoaşterea actelor normative care reglementează activitatea de protecţie civilă în România; consolidarea cunoştinţelor despre dezastrele naturale şi tehnologice şi a măsurilor de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă comunitatea din care fac parte;  adoptarea comportamentului adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă; însuşirea cunoştinţelor de bază privind acordarea primului ajutor; cunoaşterea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă; avertizarea şi alarmarea în cazul situaţiilor de urgenţă; formarea spiritului de solidaritate şi implicarea individuală sau în echipă în ac]iunile de prevenire şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

Program de desfăşurare:

- 10.00 – 10.30  - Festivitate de deschidere: prezentarea locului protectiei civile în sistemul securităţii naţionale;            prezentarea Regulamentului de desfăşurare a Concursului; înscrierea şi prezentarea echipajelor participante;

- 10.30 – 11.30 - Desfăşurarea Concursului (probă teoretică) ;

- 11.30 – 12.15  - Campanie de informare a tinerilor asupra donării de sănge şi a donării de celule stem hematopoetice – desfăşurată de Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti;

- 12.15 – 13.00  - Festivitate de premiere: dezbaterea subiectelor de concurs şi prezentarea răspunsurilor corecte;            premierea echipajelor participante.