Un singur social-democrat la președinția unei comisii din Consiliul Local Ploiești

Un singur social-democrat la președinția unei comisii din Consiliul Local Ploiești

Social-democrații au un singur reprezentant la conducerea unei comisii de specialitate din Consiliul Local Ploiești. După dezbaterile din prima ședință a parlamentului local au rezultat șapte comisii de specialitate, acestea fiind formate din președinte, secretar și membri. PSD are așadar președinția Comisiei juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii, prin consilierul municipal, avocatul George Botez. Componența comisiilor de specialitate din Consiliul Local Ploiești arată astfel:

  1. Comisia de buget finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze:

Staicu Zoia – preşedinte

Sîrbu-Simion Gheorghe – secretar

Simionescu Radu-Alexandru

Tonsciuc Mihai

Agapie Anca

  1. Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populaţie, comerţ, turism, agricultură şi promovare operaţiuni comerciale:

Marcu Valentin – preşedinte

Tudor Aurelian-Dumitru – secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Popa Gheorghe

Andreescu Costel

Stănciulescu Răzvan-Toma

Vîscan Robert-Ionuț

  1. Comisia pentru utilităţi publice, calitatea vieţii şi protecţia mediului:

Tonsciuc Mihai – preşedinte

Tudor Aurelian-Dumitru- secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Sîrbu-Simion Gheorghe

Agapie Anca

  1. Comisia pentru organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulaţie rutieră, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:

Bolocan Iulian – preşedinte

Popescu Georgeta-Simona –secretar

Simionescu Radu-Alexandru

Popovici Horia-Nicolae

Andreescu Costel

Lupu Bogdan

Stănciulescu Răzvan-Toma

  1. Comisia pentru protecţie şi asistenţă socială:

Toma-Cochinescu Cristina – preşedinte

Bolocan Iulian – secretar

Staicu Zoia

Nicodim Daniel

Popa Anca-Adina

Trofin Magdalena

Ganea Cristian-Mihai

  1. Comisia pentru învăţământ, sănătate, ştiinţă, cultură, culte, tineret şi sport:

Popescu Georgeta-Simona – preşedinte

Toma-Cochinescu Cristina – secretar

Săbău Valentin-Răzvan

Nicodim Daniel

Popa Anca-Adina

  1. Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, petiţii şi reclamaţii:

Botez George-Sorin-Niculae – preşedinte

Polițeanu Mihai-Laurențiu – secretar

Frusina Nicolae-Vlad

Marcu Valentin

Popa Gheorghe