Ultimele noutati in ce priveste alimentarea Ploiestiului cu energie termica

Ultimele noutati in ce priveste alimentarea Ploiestiului cu energie termica

Consiliul Județean Prahova a transmis în urmă cu puțin timp, un comunicat de presă referitor la furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești. Redăm în continuare integral comunicatul semnat de președintele Bogdan Toader.

”Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind asigurarea continuității furnizării serviciului de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești, venim cu următoarele precizări:

Pentru clarificarea posibilităților legale de a rezolva problema apărută prin ajungerea la termen a contractului de concesiune între Veolia Energie Prahova, pe de o parte, în calitate de concesionar, și Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova, pe de altă parte, în calitate de concedenți, s-a solicitat punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în legătură cu acest subiect.

Prin adresa de răspuns, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a precizat: “În temeiul prevederilor art. 8 alin (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale din municipiul Ploiești au competență exclusivă în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciului de alimentare cu energie termică a populației”.

Având în vedere cele precizate, Consiliul Județean Prahova a transmis o notificare Primăriei Ploiești și Consiliului Local al Municipiului Ploiești în care se arată că autoritatea județeană nu poate organiza un serviciu de alimentare cu energie termică și apă caldă pentru Municipiul Ploiești și că este necesară organizarea unui serviciu propriu al municipiului Ploiești, în conformitate cu prevederile legale.

Având la bază aceste observații, Consiliul Județean Prahova a solicitat Primăriei Municipiului Ploiești și Consiliului Local al Municipiului Ploiești să înceapă demersurile pentru trecerea instalației de producere a agentului termic și a apei calde – CET Brazi – din domeniul public al Județului Prahova în domeniul public al municipiului Ploiești, în vederea asigurării serviciului de alimentare cu energie termică a orașului. Această măsură este necesară pentru că nu se mai justifică existența CET Brazi în domeniul public al Județului Prahova, deoarece această instalație folosește exclusiv pentru serviciul local de alimentare cu energie termică”.