Mesajul Uniunii Elene din România cu prilejul aniversării zilei de 28 octombrie

Mesajul Uniunii Elene din România cu prilejul aniversării zilei de 28 octombrie

Aniversarea zilei de 28 οctombrie reflectă rezultatul voinței puternice a poporului elen de a-și păstra libertatea, independența și mândria națională.

Generația anilor ’40 a arătat că libertatea unui popor, patriotismul și păstrarea demnității naționale pot fi cucerite doar prin luptă și sacrificii. Doar prin unitate naţională şi cu un înalt simţ al datoriei se pot apăra principiile, idealurile şi moştenirea strămoşilor.

Răspunsul poporului grec în faţa opresiunii Italiei fasciste a dovedit o atitudine demnă de istoria sa. Rezistenţa formidabilă a armatei elene timp de şase luni, vitejia sa în timpul bătăliilor cheie împotriva forţelor Axei, au inspirat întreaga lume. Era pentru prima dată în acele împrejurări când o țară se confruntase cu puterile Axei şi avea un asemenea succes.

Unul dintre cele mai cunoscute saluturi la adresa eroismului poporului grec a fost oferit de președintele american Franklin D. Roosevelt: „La 28 octombrie 1940 Greciei i s-a acordat un termen de trei ore pentru a decide asupra războiului sau păcii, dar chiar dacă i s-ar fi dat trei zile, trei săptămâni sau trei ani, răspunsul ar fi fost același. Grecii ne-au învăţat ce este demnitatea de-a lungul secolelor. Când întreaga lume își pierduse orice speranță, poporul grec a îndrăznit să pună la îndoială invincibilitatea monstrului german ridicând împotriva lui mândrul spirit al libertății”.

Winston Churchill, primul ministru englez, declara cu privire la aceste evenimente într-un discurs rostit în Parlament în 24 aprilie 1941: „Cuvântul eroism mă tem că nu exprimă câtuşi de puţin acele acte de sacrificiu ale grecilor, acţiuni ce au reprezentat factorul decisiv în victoria luptei comune a națiunilor pentru libertatea și demnitatea umană în timpul celui de-al doilea război mondial. Dacă nu ar fi vitejia grecilor și curajul lor, rezultatul celui de-al doilea război mondial ar fi nedecis.” Grecia dădea astfel restului lumii speranța că puterile Axei puteau fi înfrânte.

A onora sacrificiul acestor luptători reprezintă pentru membrii Uniunii Elene din România o înaltă datorie și obligație morală. Este tributul nostru pentru acei oameni nobili care au luptat și au murit pentru ca noi să putem fi liberi. Să-i cinstim, deoarece eroii  nu mor decât atunci când cad în uitare.

În numele conducerii Uniunii Elene din România,

Preşedinte Dr. Dragoş Gabriel Zisopol, Deputat