Președintele Consiliului Județean Prahova intervine pentru ca ploieștenii să nu stea în frig la iarnă

Președintele Consiliului Județean Prahova intervine pentru ca ploieștenii să nu stea în frig la iarnă

Negocierile purtate cu reprezentanții operatorului de termoficare din municipiul Ploiești, Veolia Energie Prahova, au ajuns la final, iar ploieștenii trebuie să fie informați corect în legătură cu rezultatele acestora. În urma discuțiilor avute de reprezentanții Primăriei Ploiești și Consiliului Județean Prahova cu Veolia Energie Prahova, s-a stabilit prelungirea cu 3 ani și 14 zile, respectiv până la data de 15 mai 2022, a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Ploiești.

Termenii privind prelungirea contractului de concesiune vor fi stabiliți prin intermediul unui act adițional, care va cuprinde formula de calcul a prețului energiei termice, a cărei structură finală va fi cea avizată de Autoritatea Națională de Reglemenentare în Domeniul Energiei. Actul adițional – cu termenii contractului ce va fi prelungit – va fi supus aprobării atât în cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cât și în cadrul Consiliului Județean Prahova.

Prețul gigacaloriei va fi de 237,35 lei plus TVA, până la adoptarea, de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a unei noi formule de calcul, care va genera un nou tarif aplicabil pentru producerea și furnizarea agentului termic în municipiul Ploiești.

Problema care rămâne, însă, este aceea a prețului pe care îl vor plăti locuitorii municipiului Ploiești, în condițiile în care tariful va fi calculat conform unui nou algoritm.

”Având în vedere faptul că primarul municipiului Ploiești a respins varianta de aprobare a unei subvenții pentru prețul de producție a gigacaloriei, motivând că nu există fonduri la bugetul local, trebuie găsită o soluție în acest sens. Tocmai de aceea, voi propune consilierilor județeni asigurarea pentru municipiul Ploiești a finanțării necesare acoperirii diferențelor de tarif dintre prețul de producție a gigacaloriei și prețul pe care îl va achita populația, într-un cuantum anual de 10 milioane de lei”, a declarat Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.