Ce acte iti trebuie pentru realizarea documentatiei lucrarilor de cadastru?

Scris de Fapt Divers Marţi, 21 Februarie 2012 20:48

Acte de proprietate:

- Act vanzare - cumparare si proces verbal de predare primire (in cazul cumpararii de la statul Roman)

- Act donatie

- Hotarare judecatoresca definitiva

- Certificat mostenitor

Acte de identitate proprietar:

- Buletin de identitate sau Carte de identitate (pentru cetateni romani);

- Pasaport (pentru cetateni straini).

- Certificat fiscal de la serviciul taxe si impozite

- Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat in lucrari de cadastru

- Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile

- Cerere de inregistrare in Cartea Funciara

 

Faptdivers.ro si Politia Romana te sfatuiesc: Cum scapi teafar din furia zapezii?

Scris de Fapt Divers Miercuri, 25 Ianuarie 2012 14:17

Având în vedere riscul crescut de apariție a poleiului şi gheţii pe drumurile publice, Poliția Română recomandă tuturor participanților la trafic şi în special operatorilor de transport:

- evitarea, pe cât posibil, a tranzitării zonelor afectate de fenomene meteorologice intense în perioada manifestării lor;

- solicitarea de informaţii la Dispeceratul Comandamentului Central de Iarnă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, privind situaţia drumurilor naţionale (telefon 021/264.33.33; 021/9360);

- pregătirea corespunzătoare a vehiculelor pentru circulaţia pe timp de iarnă, inclusiv dotarea cu anvelope de iarnă pentru parcurgerea sectoarelor de drum acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei;

- respectarea semnalizării rutiere, precum şi a dispoziţiilor date de polițiștii rutieri;

- adaptarea vitezei de circulație a vehiculului la condițiile meteo-rutiere;

- păstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculele care circulă în față;

- verificarea funcționării corespunzătoare a sistemelor care concură la siguranța rutieră în sezonul rece, precum şi curățarea vehiculelor de zăpadă și gheață.

- când vă deplasaţi în coloană, evitaţi să depăşiţi. Această manevră nu vă scurtează semnificativ timpul de deplasare, însă vă poate pune viaţa în pericol. Totuşi, când depăşirea este absolut necesară, asiguraţi-vă temeinic înaintea efectuării acestei manevre şi semnalizaţi din timp intenţia dumneavoastră

- în zilele cu ploi, lapoviţă, ninsoare şi temperaturi scăzute, fiţi mai atenţi la pietoni. Aceştia sunt mai puţin prudenţi, circulă zgribuliţi, se ascund sub umbrele, privesc mai puţin în jur şi se asigură mai puţin la traversare!

Totodată, pietonilor le recomandăm să evite pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă.

De asemenea, pietonii vor trebui să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acestora numai după ce sunt siguri că traversarea se poate face în condiţii de siguranţă, ţinând cont de faptul că în condiţii de carosabil umed sau alunecos, spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte simţitor.

 

Ce drepturi are bolnavul internat in spital?

Scris de Fapt Divers Luni, 23 Ianuarie 2012 14:27

Mai devreme sau mai târziu, fiecare ajunge să utilizeze serviciile naţionale de sănătate. Va propunem astăzi o trecere în revistă a principalelor drepturi pe care le are un pacient în spitalele din România.
În general, documentele care se solicită la internarea în spital sunt:
Bilet de internare de la medicul de specialitate din policlinică/ trimitere de la medicul de familie;
Buletin de identitate;
Actul care doveşte calitatea de asigurat sau exceptarea de la plata contribuţiilor la sistemul de sănătate: adeverinţă de salariat, cuponul de pensie, cuponul de şomaj, adeverinţă de elev/student sau adeverinţă de ajutor social.
Este bine să ştiţi că, la internare, trebuie să aveţi la voi:
Medicamentele pe care le luati în momentul internării, inclusiv medicamentele naturiste sau fără prescripţie pe care vi le administraţi (astfel încât doctorii să îşi facă o imagine cât mai completă asupra istoricului vostru medical);
Obiecte şi materiale necesare igienei personale în spital (de la pijamale, halat şi papuci de casă până la prosop, săpun, periuţa şi pasta de dinţi).
În acelasi timp, NU trebuie să aveţi la voi obiecte de valoare, bijuterii sau documente importante.
Ce drepturi au pacienţii
Drepturile şi obligaţiile pacienţilor sunt reglementate de Legea 46/2003, care stabileşte că pacienţii au dreptul de a beneficia de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu. Conform actului normativ menţionat, pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nicio discriminare. Din perspectiva informaţiilor pe care trebuie să le primească, un pacient are dreptul să ştie:
- ce servicii de sănătate sunt disponibile şi cum pot fi utilizate;
- cine sunt şi ce statut au medicii care îi furnizează servicii de sănătate;
- care sunt regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
De asemenea, pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale. Totuşi, dacă informaţiile prezentate i-ar cauza suferinţă, pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat. Mai mult chiar, orice pacient are posibilitatea de a de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o alta persoană care să fie informată în locul său. "Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului", se mai precizează în actul normativ.
Trebuie să mai ştiţi că informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizareă terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va cauta o altă formă de comunicare.
Poţi să refuzi o operaţie
Orice pacient are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa. Totuşi, personalul medical trebuie să explice pacientului consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale. Execepţie face situaţia în care este nevoie de o operaţie de urgenţă, iar pacientul nu îşi poate exprima voinţa. În acest caz, medicii au dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. Pacientul trebuie să îşi dea consimţământul şi pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiintifica persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
Datele medicale, confidenţiale
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale, chiar şi după decesul acestuia. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate, însă numai dacă pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. Totuşi, în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Dreptul de a muri în demnitate şi de a nu da şpagă
Potrivit Legii 46/2003, orice pacient internat poate beneficia de servicii medicale acordate de un medic acreditat din afara unităţii sanitare în care este spitalizat. De asemenea, prevederile legale stipulează şi că personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective. Legea citată mai precizează că pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. În faze terminale, pacientul are dreptul la îngrijiri medicale pentru "a putea muri în demnitate”.

 

Vrei sa adopti un copil? Vezi aici ce trebuie sa faci

Scris de Fapt Divers Luni, 23 Ianuarie 2012 14:10

Termenul de soluţionare a cererii privind evaluarea este de 60 de zile de la data înregistrării. În urma înregistrării cererii de evaluare, responsabilul de caz desemnat va stabili, de comun acord cu solicitantul, programul interviurilor, al vizitelor la domiciliu, al întâlnirilor cu rude, vecini, colegi de la locul de muncă, precum şi cu orice alte persoane, dacă este cazul.
Procesul de evaluare a persoanei / familiei adoptatoare cuprinde:
a) evaluarea din punct de vedere social;
b) evaluarea psihologica;
c) pregatirea pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.
Numărul minim al întâlnirilor este de 6. Acestea se vor realiza atât la domiciliul persoanei / familiei, cât şi la sediul direcţiei. Informaţiile obtinuţe în urma evaluării din punct de vedere social vor fi consemnate în fişa de evaluare care va sta la baza întocmirii raportului de evaluare.
Rezultatele evaluării psihologice şi recomandările psihologului din cadrul Serviciului de adopţii vor fi consemnate de către acesta în fişa de evaluare psihologică ce va sta, de asemenea, la baza întocmirii raportului de evaluare.
Stabilirea compatibilităţii dintre copil şi persoana/ familia adoptatoare căreia urmează să îi fie încredinţat copilul în vederea adopţiei
Procesul de stabilire a compatibilităţii dintre copil şi persoană /familia adoptatoare constă în identificarea şi selectarea celei mai potrivite persoane/ familii care să răspundă nevoilor copilului, pentru care instanţa judecatorească a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei interne. Procedura de selectare a persoanei/ familiei adoptatoare se realizează pe baza unei potriviri teoretice şi a unei potriviri practice.
Potrivirea teoretica consta în analiza şi luarea în considerare a tuturor informaţiilor referitoare la copil, la familia lui naturală şi la persoana/ familia adoptatoare. În urma realizării potrivirii teoretice se selectează o persoană/familie adoptatoare.
Potrivirea practică presupune informarea copilului, a persoanei / familiei care a fost selecţionată, a altor persoane de referinţă pentru copil, precum şi pregătirea părţilor implicate în vederea acomodării copilului cu persoana / familia adoptatoare.
Se stabileşte un program de vizitare a copilului de către persoana/ familia adoptatoare. La întâlnire participă responsabilul de caz al copilului, cel al persoanei/ familiei adoptatoare, persoana / familia care are în îngrijire copilul sau persoana de referinţă a copilului din instituţia de ocrotire.
Prima întâlnire dintre copil şi persoana/ familia adoptatoare se desfăşoară în mediul de viaţă al copilului, fără ca acestuia să i se aducă la cunoştinţă scopul vizitei. Cei doi responsabili de caz vor consemna rezultatele acestei întâlniri într-un raport comun.
La finalul procedurii de potrivire practică, cei doi responsabili de caz întocmesc un raport care consemnează concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre copil şi persoana/ familia adoptatoare.
Încredinţarea în vederea adopţiei
Încredinţarea în vederea adopţiei se dispune de către instanţa judecătorească de la domiciliul copilului pentru o perioadă de 90 de zile. Pe durata încredinâîrii copilului în vederea adopţiei, domiciliul acestuia se află la persoana sau familia căreia i-a fost încredinţat. Efectuarea actelor obişnuite necesare exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor părinteşti, cu excepţia celor care conduc la încheierea unui act juridic, se realizează de către persoana sau familia căreia acesta i-a fost încredinţat.
În perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, direcţia de la domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana sau familia căareia i-a fost încredinţat, întocmind în acest sens rapoarte bilunare.
Încuviinţarea adopţiei
Cererea de încuviinţare a adopâiei adresatî instanţei judecătoreşti prelungeşte de drept perioada de încredinţare până la soluţionarea cererii prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Încuviinţarea adopţiei este de competenţa instanţelor judecătoreşti. Cererea de încuviinâare a adopâiei poate fi introdusă fie de catre adoptator sau familia adoptatoare, fie de către direcţia de la domiciliul acestora.
Efectele adopţiei
Adopţia produce efecte de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care a fost îcuviinţată. Prin adopţie se stabilesc filiaţia între adoptat şi cel care adoptă, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului. În momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie, rudenia firească dintre adoptat şi descendenţii săi, pe de o parte, şi părinţii săi fireşti şi rudele acestora, pe de alta parte, încetează. Adoptatul are faţă de adoptator drepturile şi îndatoririle de orice natură pe care le are o persoană faţă de părinţii săi fireşti. Adoptatul dobândeşte prin adopţie numele adoptatorului. Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adoptia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat.
Casa de avocatura Coltuc
Sursa: grădiniţe.com

 

Pagina 84 din 84

«ÎnceputAnterior81828384UrmătorSfârşit»

Curs Valutar

cauta pe faptdivers.ro

Aboneaza-te la newsletter!

Sustine faptdivers.ro!

Badge Advertoriale.eu

 

traduce pe faptdivers.ro

Cele mai noi stiri pe faptdivers.ro

Festivalul METALHEAD Meeting va avea loc pe 24 si 25 iunie la Arenele Romane din Bucuresti, iar lineupul evenimentului se imbogateste cu inca sapte nume printre care si celebrul ch...
Efectele deciziei Consiliului Local Ploieşti de a nu aproba sumele necesare desfăşurării activităţii sportive a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti, ca o consecinţă a avizelor nefa...
Suspiciunile legate de achiziționarea autobuzelor în leasing operațional lansate cu ceva mai mult de două săptămâni în urmă de către consilierul local PSD, Ștefan Dănescu încep tre...
Fostul președinte al României, actual senator PMP, Traian Băsescu arată cu degetul către Guvernul Grindeanu și susține că din cauza multiplelor amânări în luarea deciziilor, statul...
Tot mai mult timp se pierde cu numărarea voturilor pentru, împotrivă și de abținere în Consiliul Local Ploiești. La ședințele ordinare sau extraordinare de pe parcursul acestui înc...


53b71f7d6c206ac09b742e164586144f9d2154dfbbb492b2cc

Copyright © 2017 Stiri online - www.faptdivers.ro. Toate drepturile rezervate. Made by MANCOS . Powered by Joomla!

KANGEN apa vietii - apa alcalina, apa ionizata, apa antioxidantaBDOBC - Imaginea ta este afacerea noastraINCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!Distribuitor autorizat dresuri Fiore si lenjerie intimaColectare, triere, reparare, stocaj si livrare paleti de ocazieUnic importator parfumuri ROXANNE si XCEEDBia Sun Studio - Studio profesional de bronzare, remodelare corporala   si masaj din PloiestiBia Sun Club - Noi aducem soarele in viata ta! - Salon de bronzareEUROSUN MANAGEMENT & CONSULTINGINFOMEDIU - Revista de mediu si ecologieReporter Economic

Statistici T5