Rafinaria Petrotel Lukoil s-a implicat in realizarea unei monografii complete a judetului Prahova

Scris de Fapt Divers Miercuri, 02 Octombrie 2013 09:13

Conducerea rafinăriei ploieştene Petrotel Lukoil sprijină realizarea unei monografii a judeţului Prahova, lucrare ce va fi inclusă în seria monografiilor geografice a judeţelor din România. Monografia judeţului Prahova va fi o lucrare de sinteză, bazată pe cercetare geografică şi documentare şi se adresează, în egală măsură, cercetătorilor şi cadrelor didactice, dar şi publicului larg, turişti, oameni de afaceri şi specialişti în amenjarea teritoriului. Lucrarea va avea 300 de pagini şi va fi însoţită de hărţi color pliabile şi de o hartă de sinteză în format mare, care va include toate localităţile judeţului, la nivel de sate, căile de comunicaţie, pe fundalul treptelor de altitudine şi al subunităţilor de relief. Un capitol aparte va fi rezervat protecţiei mediului şi a monumentelor naturii, dezvoltării regionale şi problemelor sociale, precum şi riscurilor naturale şi tehnogene. Coordonatorii acestei lucrări sunt: Profesor Doctor Bogdan Mihai, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie şi Lector Doctor Adrian Nedelcu, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice.

 

Vrei sa faci o facultate de viitor? Du-te la… Magie

Scris de Fapt Divers Luni, 30 Septembrie 2013 19:12

Când vine vorba de studiul în străinătate, niciun domeniu de studiu nu pare prea neobişnuit. Pentru a răspunde cerinţelor unei pieţe veşnic dinamică, universităţile internaţionale au dezvoltat programe de licenţă sau master care pot părea ciudate. De la o Facultate de Magie până la Facultatea Hamburger, există cursuri în domenii de tot felul.

Deşi aceste programe pot părea neobişnuite, ele oferă acces rapid pe piaţa muncii. Ce trebuie reţinut însă este că studenţii care merg la facultăţi din străinătate sunt îndemnaţi să îşi aleagă programele pe care urmează să le studieze în funcţie de pasiunile şi interesele lor specifice, nu în funcţie de aparenta popularitate a programelor. Alegerea programului în funcţie de abilităţile personale şi accentul pus pe partea practică în facultate, face ca angajabilitatea după terminarea studiilor să fie mai mare, pentru că pasiunea poate să ajute la obţinerea unor rezultate foarte bune în domeniul ales de viitorii absolvenţi. Pentru a afla mai multe informaţii despre programeşi specializari, dar şi pentru a beneficia de consiliere gratuită în carieră, cei interesaţi de studiul în afara ţării pot veni la RIUF -The Romanian International University Fair-care va avea loc pe 19-20 octombrie la Sala Palatului din Bucureşti, pe 22 octombrie la Hotel Ibis din Constanţa şi pe 24 octombrie la Hotel Continental din Timişoara.

Universitatea de Magie

Fraţia Internaţională a Magicienilor a dezvoltat o curriculă de magie, care e alcătuită din 24 de lecţii. Acestea sunt acompaniate de materiale printate, cărţi şi DVDuri. Cărţile sunt bogate în ilustraţii şi imagini, pentru a ajuta la asimilarea tehnicilor şi exerciţiilor de magie. Cursurile pot fi descărcate şi urmate online. De asemenea, în universităţile din Marea Britanie există şi numeroase societăţi (grupări ale studenţilor interesaţi de un anumit subiect), în care participanţii au cursuri şi evenimente de magie, existând chiar o convenţie naţională, în care sunt prezenţi magicieni din întreaga ţară.

Facultatea McDonalds sau Starbucks

Pentru a pregăti mai bine viitori angajaţi în activităţile specifice lor, companii precum McDonalds, Starbucks sau Walmart au dezvoltat cursuri proprii, certificate de Consiliul American responsabil de aprobarea, acreditarea şi evaluarea cursurilor universitare. Aceste cursuri organizate de companii au un număr de credite asociat, pe care facultăţile hotărăsc dacă să le accepte sau nu. Astfel, Starbucks oferă cursuri numite Barista 101 (denumirea barmanilor din cafenele), în care aceştia învaţă şi cum să prepare cafeaua, dar şi abilităţi de management. De asemenea, McDonalds a dezvoltat Hamburger University, în care se predau cunoştinţe de business şi leadership şi cursurile pot fi recompensate cu până la 27 de credite. Universitatea Hamburger are sedii în Londra, Shangai, Sydney, Sao Paulo, Tokyo și Beijing. Şi în alte state s-au dezvoltat aceste facultăţi ale companiilor, precum în India (unde compania tehnologică Infosys are un curs de pregătire de 23 de săptămâni la Centrul lor de Educaţie Globală), iar compania braziliană Petrobas are o universitate energetică în Rio De Janeiro.

În ofertele universităţilor prezente la RIUF pot fi găsite, de asemenea, câteva cursuri neobişnuite. De exemplu, la Universitatea Greenwich, din Londra, se desfăşoară un program de master în Corupţie, Conflict şi Crimă Organizată. La Wesminster University studenţii pot urma un program în Terapii Complementare (precum aromaterapia sau acupunctura), iar la Coventry University se poate studia Ethical Hacking (cum să faci hacking într-un mod etic). La RIUF, vizitatorii vor avea acces la consiliere gratuită – atât pentru cariera care li se potriveşte cel mai bine, cât şi pentru realizarea aplicaţiei pentru studii în străinătate. De asemenea, zeci de universităţi de pe 4 continente vor fi prezente pentru a răspunde întrebărilor despre tipurile de programe disponibile, posibilităţile de angajare după terminarea cursurilor şi alte aspecte ce ţin de studiul în afara ţării. Pentru a participa la eveniment, e necesară înscrierea pe site – www.riuf.ro.

 

 

Ministerul Culturii este acuzat ca ingroapa arta contemporana

Scris de Fapt Divers Luni, 23 Septembrie 2013 07:56

Asociatia 4Culture, producător al eXplore dance festival – Bucharest International Contemporary Dance and Performance Festival, co-organizator al proiectelor europene Jardin d’Europe şi Life Long Burning, fondator al spaţiului independent de dans şi artă contemporană WASP – Working Art Space and Production, trage un semnal de alarmă privind modul repetat în care cea mai importantă instituţie publică de cultură a României - respectiv Ministerul Culturii, precum şi Primăria Generală Bucureşti, întorc spatele artei contemporane din România. Evenimente importante de artă contemporană (festivaluri, platforme şi bienale), recunoscute pe plan internaţional, proiecte europene de cooperare multi-anuală care au adus şi menţinut în ultimii ani România pe harta culturală a Europei, spaţii noi create de către sectorul cultural independent, sunt grav afectate şi în pericol de dispariţie din cauza lipsei unei strategii culturale la nivel naţional, care sa includă arta contemporană şi domeniile sale aferente. Dansul contemporan din România traversează o perioada extrem de dificilă, lipsa fondurilor alocate proiectelor, organizaţiilor independente şi singurei instituţii dedicate dansului contemporan – CNDB – în prezent în pericol de desfiinţare, afectând întreaga activitate a unui sector cultural ce se află în prezent într-un moment de maximă vizibilitate şi recunoaştere naţionala şi internaţională, beneficiind de un public în continuă creştere, implicat social, cu spirit civic şi critic. “În ciuda eforturilor întreprinse constant de către sectorul non-guvernamental, artişti independenţi şi publicul larg, de iniţierea unui dialog privind reformarea domeniului cultural şi sprijinirea artei contemporane, suntem nevoiţi să afirmăm public faptul că ignoranţa continuă cu care suntem trataţi s-a transformat într-un grav atac la dreptul fundamental privind accesul la cultură”, susţin reprezentantii Asociatiei. Arta contemporană este vie, în continuă schimbare, conectată la problemele sociale şi politice ale comunităţii, şi nu poate fi ignorată la nesfârşit în România. În acest context, ediţia a 8-a eXplore dance festival – eveniment unic în România, va sta sub semnul protestului faţă de atitudinea actualei clase politice şi a guvernului, faţă de acţiunile repetate de a elimina dansul şi arta contemporană din peisajul cultural românesc, faţă de încercările de a califica dansul contemporan ca subdomeniu al baletului. “Solicităm public Guvernului României, Ministerului Culturii şi Ministerului Finanţelor, iniţierea unei dezbateri publice privind rolul artei contemporane în România anului 2013, reformarea sistemului de finanţare în cultură, realizarea unor studii şi analize privind noile forme de artă, rolul şi importanţa lor pentru societate”, conchid cei de la Asociatia 4Culture.

 

Europa investeste in educatia romilor romani

Scris de Fapt Divers Luni, 23 Septembrie 2013 07:33

Asociaţia Gedeon, împreună cu partenerii săi Asociaţia Organizaţia de Dezvoltare a Romilor Social Democraţi din România, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Asociaţia Centrul Tinerilor Romi „Amaro Suno” şi COOPETAPE – Cooperativa De Ensino, C.R.L Portugalia anunţă încheierea oficială a proiectului „Educaţia, şansa noastră pentru viitor!” POSDRU /91/2.2/S/62447, al cãrui obiectiv general a fost prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune şi programe in domeniul educaţiei in vederea menţinerii şi reintegrării persoanelor intr-un sistem educaţional deschis şi inclusiv, proiectul fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii", Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Grupul ţintă al proiectului a fost format din elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii; părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu; personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie de tip "a doua şansă"; personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii. Rezultatele proiectului sunt următoarele: o reţea interregională creată pentru prevenirea riscului de abandon şcolar; o campanie de conştientizare cu privire la importanţa educaţiei derulată la nivelul celor 4 regiuni ţintă ale proiectului: Regiunea Nord - Est, Regiunea Nord - Vest, Regiunea Vest si Regiunea Centru, la care au participat peste 2900 de persoane; vizite de studiu realizate in Portugalia având tematicile: Strategii locale şi regionale de prevenire a abandonului şcolar, Metode inovatoare  de motivare a elevilor aflaţi in  pericol de părăsire timpurie a şcolii, Exemple de bune practici şi  experienţe în implementarea măsurilor  tip Şcoală după Şcoală; o conferinţă interregională cu tema Abandonul şcolar, risc major al copiilor ce  provin din grupuri dezavantajate, experienţe şi bune practici din alte state membre  UE; elaborarea unor strategii şi planuri regionale de prevenire si combatere a abandonului şcolar;  25 cadre didactice au parcurs 90 de ore de instruire pentru implementarea programului „A doua şansă”; 23 cadre didactice devin experţi activităţi didactice şi implementeaza programul „A doua şansă” la nivelul celor 6 şcoli partenere (Şcoala Gimnaziala Singidava, Cugir, Alba, Şcoala Gimnazială „Stefan Cicio Pop” Arad, Şcoala Gimnazială Sântana, Arad, Şcoala Gimnazială nr. 1 Bistriţa, Bistriţa.Năsăud, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce Iaşi şi Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi); 120 de persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu sunt selectate şi înscrise în programul „A doua şansă”; 99 dintre aceştia sunt absolvenţi (finalizează ciclul primar); 176 cadre didactice au parcurs 90 de ore de instruire pentru implementarea programului „Şcoală după şcoală”; 115 cadre didactice devin experţi activităţi didactice şi implementeaza programul de tip „Şcoală după şcoală” la nivelul celor 18 şcoli partenere: Judeţul Alba - Şc Gimnazială Singidava, Cugir; Judeţul Arad – Şc. Gimnazială “Regina Maria”, Şc. Gimnazială „Ilarion Felea”, Şc. Gimnazială “Iosif Moldovan”, Şc. Gimnazială „Şt. Cicio Pop”; Judeţul Botoşani - Şc. Gimnazială “Stefan cel Mare”, Şc. Gimnazială “Ion Bojoi” Flăminzi; Judeţul Covasna - Şc Gimnazială „David Horn” Comandău; Judeţul Iaşi - Şc Gimnazială “Ghe Marzescu”, Şc. Gimnazială “Ion Neculce”, Şc. Gimnazială “Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”; Judeţul Bistriţa Năsăud - Şc Gimnazială Nimigea, Şc. Gimnazială Budacu de Sus, Şc Gimnazială Sangeorzu Nou, Şc. Gimnazială „Florian Porcius” Rodna; Judeţul Mureş -  Şc. Gimnazială Petelea şi Şc. Gimnazială „Miron Neagu” Sighisoara;  peste 1350 elevi cu risc de abandon scolar din şcolile-partenere şi părinţii/tutorii acestora au fost beneficiari ai Programului integrat de educaţie remedial-preventivă de tip „Şcoală după şcoală”.

 

Made in Aristoteles Workshop/ 12 autori in cautarea unui personaj

Scris de Fapt Divers Joi, 19 Septembrie 2013 10:36

După câteva zile de scouting în localitatea montană Vama şi în împrejurimi, cele patru echipe Aristoteles Workshop (AW) şi-au ales subiecte şi personaje fascinante pentru filmele lor documentare, interacţionând cu sirieni şi americani, un urmaş al Meşterului Manole, primari, bunici, preoţi, ghicitoare în cafea,  antrenori de fotbal, veterani de război. Acoperind peste 200 de km2, studenţii au umblat prin păduri, cimitire vechi, biserici, pe terenuri de fotbal, în oraşe, s-au pierdut în munţi şi au revenit cu zeci de poveşti posibile. Patru dintre poveşti vor face subiectul filmelor produse anul acesta de Aristoteles Workshop (ediţia a opta), un atelier internaţional de film documentar în care profesionişti ai industriei filmului european îndrumă 12 tineri din Europa Centrală şi de Est în crearea propriului documentar. Aristoteles Workshop 2013 are loc chiar zilele acestea (22 august - 22 septembrie), în satul Vama din Bucovina (judeţul Suceava). Experţii şi tutorii Rafi Pitts, Jeroen Berkvens, John Appel şi Tania Rakhmanova le-au oferit de la început celor patru echipe libertatea de a-şi alege subiectele, fie că era vorba despre o singură persoană, o întreagă comunitate, un loc specific sau un eveniment. Singurul criteriu de care studenţii trebuie să ţină seama este răspunsul la întrebarea-cheie: “Ce vreţi să arătaţi spectatorilor?” Prima săptămână a workshopului introduce studenţii în teoria filmului în general şi în limbajul specific documentarului, simultan cu exerciţii practice. Şi în fiecare an, cineaştii invitaţi prezintă studenţilor filme documentare mai puţin cunoscute sau discutate. Materialele vizionate anul acesta au reuşit să-i surprindă şi să trezească interesul celor 12 participanţi de provenienţe şi vârste diferite. De pildă, mişcările de cameră din Soy Cuba, filmul de propagandă despre revoluţia din Cuba, apărut în 1964 şi complet nebăgat în seamă până în anii 1990, când Coppola şi Scorsese îl descoperă şi se luptă să-l lanseze în America. Contrângerile impuse de Lars Von Trier în Five Obstructions, documentarul experimental în care Jorgen Leth, prietenul şi mentorul lui Trier, îşi reface filmul The Perfect Human în cinci variante, de fiecare dată cu un obstacol diferit. Fiecare tutor şi expert a insistat asupra nevoii de a transmite mai degrabă o emoţie şi un punct de vedere personal, decât fapte obiective şi reci. Ţinând cont de nevoia unui vizual narativ, fiecare echipă a descoperit un nou mod de a înţelege ce anume face ca un subiect să devină “material documentar”. Pentru documentarele de anul acesta cele patru echipe de film s-au hotărât asupra unor subiecte ambiţioase.

Echipa 1. Regizor: Cristi Iftimie (România). Imaginea: Andrei Toth. Montajul: Alexandra Roată. „Alergăm cu camera şi cu boom-ul după un om obişnuit din Vama, şi toată lumea (inclusiv personajul nostru), se miră că îi dăm lui şi nu altcuiva din sat atâta importanţă. De fapt, prin el, sper să le dau importanţă tuturor.” (Cristi Iftimie, regizor).

Deşi este unul dintre cei mai importanţi membri ai clubului de fotbal F.C. Bradul Vama, domnul Nicu nu se poate implica total în pregătirea stadionului pentru meciul de duminică, pentru că a pierdut cheile de la căminul cultural.

Echipa 2. Regizor: Olesya Bortnyak (Ucraina). Imaginea: Norbert Fodor. Montajul: Răzvan Ilinca. „De mai bine de doi ani, conflicul din Siria continuă să crească în intensitate. Dorinţa lui Mohamed, un băiat sirian care trăieşte în satul Vama, de a-şi schimba numele va face ca relaţia, deja rece, pe care o are cu tatăl său, de origine siriană, să devină şi mai fragilă.” (Olesya Bortnyak, regizoare) Este povestea lui Mohamed Tomescu, care încearcă să-şi răspundă la întrebări despre propria identitate. Tatăl lui este sirian, mama, româncă. Divorţaţi. Mohamed vrea să îşi schimbe numele şi să uite de Siria, dar nu ştie cum să-i spună asta tatălui său.

Echipa 3. Regizor: Grzegorz Brzozowski (Polonia). Imaginea: Ioana Turcan. Montajul: Iulia Matei.  „Povestea unei case a cărei construcţie a început acum 30 de ani şi nu se ştie când sau dacă va fi terminată vreodată.” (Grzeg Brzozowski, regizor) Viaţa unui cuplu de oameni în vârstă şi a fiului lor; ei caută să încheie construcţia interminabilă a unei case. Încercarea unei femei de a trăi o viaţă normală, în umbra unui vis neterminat.

Echipa 4. Regizor: Anca Păunescu (România). Imaginea: Cristina Haneş. Montajul: Andrej Farba.  „Imediat după ce i-am cunoscut, cei doi pensionari texani ne-au cucerit prin exuberanţă şi prin modul în care viaţa lor de cuplu se desfăşoară într-un loc în care timpul are parcă alt ritm.” (Anca Păunescu, regizoare) O zi din viaţa unui cuplu de pensionari americani, retras din tumultul unui oraş texan în bucolicul sat bucovinean, Vama.

Premiul de anul acesta, în valoare de 600 de euro, va fi acordat datorită suţinerii Farmexim. În anii precedenţi, premiul de la finalul workshopului a fost oferit de Institutul Cultural Român (ICR). Centrul workshopului este Casa Călin, din satul bucovinean Vama, unde echipa, studenţii şi tutorii petrec cinci săptămâni în grija gazdelor mai mult decât primitoare şi unde, într-o atmosferă “ca acasă“, au amenajate spaţii de montaj, pentru cursuri, prezentări şi vizionări speciale de film.

(foto: Andrei Ligon Farba)

 

Pagina 43 din 50

«ÎnceputAnterior41424344454647484950UrmătorSfârşit»

cauta pe faptdivers.ro

Aboneaza-te la newsletter!

 

Sustine faptdivers.ro!

Badge Advertoriale.eu

 

traduce pe faptdivers.ro

Cele mai noi stiri pe faptdivers.ro

Pompierii prahoveni vor primi în cursul acestui an o parte din cele 500 de autospeciale de intervenție pentru stingerea incendiilor, achiziționate prin Programul
Mica Unire va fi marcată și pe scena Teatrului ”Toma Caragiu” din Ploiești prin două spectacole sugestiv intitulate ”100 de Ani de Cântec”, joi, pe 24 i sâmbătă, pe 26 ianuarie, de...
Cercetătorul Ștefan Manea este de părere că adaosul de sare în mujdeiul de usturoi anihiliează aproape total proprietățile benefice ale acestei legume de bază în
Viceprim-ministrul și ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a prezentat luni, 21 ianuarie 2019, în plenul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță
Spectacolul cu piesa ”Miere Sălbatică”va fi vineri, 25 ianuarie, ora 18.30, pe scena Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești. Povestea pare să fie una foarte atractivă. Într-un sat d...

 

Copyright © 2019 Stiri online - www.faptdivers.ro. Toate drepturile rezervate. Made by MANCOS . Powered by Joomla!

KANGEN apa vietii - apa alcalina, apa ionizata, apa antioxidantaBDOBC - Imaginea ta este afacerea noastraINCOMOD. Ziar on line din Ploiesti, din Prahova, din Romania!Distribuitor autorizat dresuri Fiore si lenjerie intimaColectare, triere, reparare, stocaj si livrare paleti de ocazieUnic importator parfumuri ROXANNE si XCEEDBia Sun Studio - Studio profesional de bronzare, remodelare corporala   si masaj din PloiestiBia Sun Club - Noi aducem soarele in viata ta! - Salon de bronzareEUROSUN MANAGEMENT & CONSULTINGINFOMEDIU - Revista de mediu si ecologieReporter Economic